Policy

Kvalitets- och miljöpolicy

LN:s Mekaniska Verkstad AB utför centerlesslipning med mycket hög precision. Hos oss gäller det tusendelar. Våra kunder finns inom all industri i Norden.

Så här ser vi på vårt kvalitetsarbete:

  •  Vi ska leverera felfria produkter i tid, det ska ge oss nöjda kunder som återkommer.
Så här ser vi på vårt miljöarbete:
  • Vi ska skydda miljön och förebygga förorening genom att:
  • Hushålla med den energi som krävs för produktionen.
  • Undvika att avfall uppkommer och sortera det avfall som ändå uppkommer

Vi ska uppfylla de lagar och andra krav som kunder, myndigheter och andra intressenter ställer på vår verksamhet och vi ska arbeta med ständiga förbättringar. 

Ulricehamn, mars 2018
Magnus Åberg, VD

Skicka ett meddelande